IBM Partner Plus programma is nu beschikbaar | Dutch IT-channel (2023)

 • Interview
 • Podcasts
 • Agenda
 • Blogs
 • Onderzoek
 • People
 • Round tables
 • Video

Nieuws

x

  '); $(uldiv).addClass('articles'); $('#appendMeExt-desktop ul.ui-autocomplete').append(uldiv); uldiv = $('

  Overig

   '); $(uldiv).addClass('second'); $('#appendMeExt-desktop ul.ui-autocomplete').append(uldiv); console.log($('#categorie option:selected').val()) $.each( items, function( index, item ) { that._renderItem( ul, item ); }); if($('#appendMeExt-desktop .ui-autocomplete .articles ul').children().length == 0){ $('#appendMeExt-desktop .ui-autocomplete .articles').hide(); } if($('#appendMeExt-desktop .ui-autocomplete .second ul').children().length == 0){ $('#appendMeExt-desktop .ui-autocomplete .second').hide(); $('#appendMeExt-desktop .ui-autocomplete .articles').addClass('noborder'); } $(ul).append('Meer resultaten'); }; autocompleteWidget._renderItem = function( ul, item ) {myString=$('#searchExt-desktop').val(); var li = $( '

  • ' ).data( 'item.autocomplete', item ); if(item.type == 2){ $(li).addClass( 'article' ); icons = item.cats; icons = icons.replace(/\'/g, ''); icons = icons.split(';'); if(icons[0] == ''){ icons[0]=34177; } $.each(icons,function(key,value){ if(value!=''){ img = $( 'IBM Partner Plus programma is nu beschikbaar | Dutch IT-channel (2)' ).attr('src','/'+value+'?field=Binary1').appendTo( li ); } }); if(item.value=='noresults') { $(li).html('

   Geen zoekresultaten!

   '); } $('#appendMeExt-desktop ul.ui-autocomplete .articles ul').append(li); if(item.value!='noresults') { $(li).append( ''+item.date+' ' + item.label + ' - ' + item.descr + '' ); } }else{ $(li).append( '' + item.label + ' ' + item.descr + '' ); $('#appendMeExt-desktop ul.ui-autocomplete .second ul').append(li); } myArray = myString.split(' '); for(i=0;i

  • IBM Partner Plus programma is nu beschikbaar | Dutch IT-channel (3)

   04-01-2023 | door: Witold Kepinski

   IBMheeftIBM Partner Plusaangekondigd , een nieuw programma dat opnieuw uitvindt hoe IBM omgaat met zijn zakelijke partners door middel van ongekende toegang tot IBM-bronnen, incentives en op maat gemaakte ondersteuning voor hun technische expertise te verdiepen en de time-to-market te versnellen.

   Het programma is ontworpen om groei te stimuleren voor nieuwe en bestaande partners, waaronder wederverkopers, hyperscalers, technologieleveranciers, onafhankelijke softwareleveranciers en systeemintegrators, door hen controle te geven over hun verdienpotentieel.IBM Partner Plus staat centraal in de hybride cloud- en AI-strategie van het bedrijf en heeft tot doel partners in staat te stellen klanten te helpen bij het automatiseren, beveiligen en moderniseren van hun bedrijf.

   IBM Partner Plus biedt partners een transparante, eenvoudige en moderne ervaring.Door technische expertise te vergroten en verkoopsucces aan te tonen, kunnen deelnemers doorgroeien naar drie niveaus - Zilver, Goud en Platina - die gespecialiseerde financiële, go-to-market-ondersteuning en educatieve voordelen ontsluiten.In het nieuwe programma wordt badges de gestandaardiseerde maatstaf voor vaardigheden en zullen gevalideerde oplossingen blijk geven van expertise.De verbeterde IBM Partner Portal consolideert en volgt alle expertise, inkomsten en deals wereldwijd, en biedt elke partner een duidelijk overzicht van hun voortgang door het programma.

   "IBM Partner Plus introduceert een nieuwe manier voor IBM om waarde te leveren aan nieuwe en bestaande partners door hen te helpen vaardigheden op te doen, sneller te groeien en meer te verdienen", aldusKate Woolley, General Manager, IBM Ecosystem."We hebben van partners gehoord dat ze een vereenvoudigde ervaring willen die hen helpt bij klanten te winnen. Ik ben ervan overtuigd dat deze veranderingen en onze voortdurende investering in ons ecosysteem IBM tot de voorkeurspartner in de hele branche zullen maken, en samen kunnen we groei stimuleren voor partners, klanten en IBM."

   IBM Partner Plus is het resultaat van de reis van het bedrijf om partners centraal te stellen in IBM's go-to-market-strategie en om te fungeren als een groeimotor om de$ 1 biljoenhybride cloud- en AI-marktkansen te helpen benutten.IBM heeft geïnvesteerd in het versterken van de rol van partners en het versnellen van door partners geleide verkoop door het ecosysteem in staat te stellen een geprefereerde route naar de markt te worden en klanten een optimale mix van technologie, diensten en adviesexpertise te bieden.Om de aanhoudende groei te stimuleren, zal IBM zijn capaciteit om partners te ondersteunen vergroten door het aantal partnergerichte merk- en technische specialisten te verdubbelen om hen te helpen nieuwe klanten te werven en te werven.

   "Het nieuwe IBM Partner Plus-programma biedt een verbeterde ervaring die ons bedrijf klaarstoomt voor succes door medewerkers toegang te bieden tot vaardigheden en kansen, zodat we meer klanten kunnen helpen IBM's technologieportfolio te gebruiken om hun activiteiten te moderniseren", aldusBo Gebbie, President, Evolving Oplossingen."IBM is serieuzer dan ooit om partners op de eerste plaats te zetten. Ze hebben naar onze feedback geluisterd en dit wordt weerspiegeld in de nieuwe partnerervaring die het voor ons gemakkelijk maakt om samen te werken, onze investeringen beloont en groei stimuleert."

   IBM Partner Plus brengt alle soorten partners en programma's samen - of ze nu IBM-technologie verkopen, voortbouwen op of ermee werken en/of diensten leveren - in één geïntegreerd ecosysteem.Om bijvoorbeeld de marktkansen te vergroten en nieuwe inkomstenstromen voor zijn ecosysteem te creëren, heeft IBM onlangs partners inNoord-Amerikain staat gesteld om IBM-producten door te verkopen via andere cloudmarktplaatsen.Hierdoor kunnen onafhankelijke softwareleveranciers IBM Software van partnermarkten integreren in hun eigen oplossingen.Alle partnerverkopen via de marktplaats stapelen zich op voor hun voortgang in IBM Partner Plus.

   Concurrerende prikkels
   Partners kunnen door niveaus gaan om voordelen en programma's voor het genereren van vraag te ontgrendelen die hen tot een drievoudige verhoging van de totale investering van IBM kunnen opleveren.De IBM Partner Portal geeft partners real-time inzicht in de incentives waarvoor ze in aanmerking komen, voorspelbaarheid van potentiële inkomsten en bevat een geautomatiseerde engine voor het delen van deals waarmee ze kwaliteitsleads kunnen opsporen.Dit heeft de dealregistratie verbeterd en partners kennis laten maken met meer dan 7.000 potentiële deals met een waarde van meer dan een half miljard dollar wereldwijd.* IBM-investeringen in co-marketingcampagnes en co-sell-ondersteuning met partners kunnen ook helpen om oplossingen op de markt te brengen en vraag te genereren.

   Toegang voor insiders
   IBM Partner Plus bouwt voort op de succesvolle release van zijnbadge- en verkoopactiveringsmaterialen in oktoberaan partners, wat heeft geleid tot meer dan 15.000 inschrijvingen van partners voor verkoop- en technische badges.Door partners gratis de training, mogelijkheden en ervaringsgerichte verkoophulpmiddelen te bieden die beschikbaar zijn voor IBM-ers, kunnen ze beter worden toegerust om klanten te winnen.Bovendien kan toegang tot de verkoperstools van IBM hen helpen concurrerende en transparante prijzen te genereren.Partners kunnen ook samen met IBM-verkopers de driemaandelijkse Sales Kickoffs van IBM bijwonen en deelnemen aan live trainingssessies en andere wereldwijde technische belangenbehartigingsevenementen om vaardigheden te helpen verbeteren, eminentie te vergroten en in contact te komen met technische experts.Voor nieuwe partners lanceert IBM de IBM New Partner Accelerator, die onboarding, training en andere voordelen biedt tijdens hun eerste zes maanden in het programma om hun pad naar winstgevendheid te versnellen.

   Verbeterde ondersteuning en voordelen
   Partners kunnen vaardigheden ontwikkelen, oplossingen ontwikkelen en verkoopexpertise opbouwen met technologieën zoals AI, beveiliging en cloud op een open hybride cloudplatform door gebruik te maken van technische experts van IBM.IBM zal partners ook helpen bij de ontwikkeling van minimaal levensvatbare producten, proofs of concept en aangepaste demo's om hen te helpen klanten binnen te halen en groei te versnellen.Bovendien kunnen partnerbedrijven, naarmate ze met IBM groeien, extra voordelen ontgrendelen die zijn ontworpen om hen te helpen hun mogelijkheden uit te breiden en nieuwe klanten te vinden.

   PartnerWorld gaat op4 januari 2023over naar een nieuwe IBM Partner Plus-ervaring en het nieuwe incentiveprogramma gaat in op1 april 2023.Geregistreerde PartnerWorld-leden behouden hun huidige niveau tot1 juli 2023en kunnen in deze periode overstappen naar het nieuwe niveausysteem als ze aan de criteria voldoen.

   Ga voor meer informatie over IBM Partner Plus naar:https://www.ibm.com/partnerplus/

   Terug naar nieuws overzicht

   Tags

   Software, Servers, sales, marketing, partnerprogramma, Channel Programma's

   Software

   Misschien ben je ook geinteresseerd in een van de andere artikelen over Software

   • 30-01-2023 IT-storing verstoort vluchten van Iberia
   • 30-01-2023 Oracle Java SE Universal Subscription prijslijst is bekend
   • 30-01-2023 Podcast: AlgoSec verbindt de werelden van apps en security
   • 30-01-2023 Update activeert temperatuur- en luchtvochtigheidssensor in Apple HomePad
   • 28-01-2023 Salt Security maakt API Protection Platform beschikbaar voor Google Cloud Marketplace
   • 27-01-2023 Main kondigt exit van Onventis aan Keensight aan
   • 27-01-2023 Visma meldt groeicijfers
   • 27-01-2023 SAP schrapt drieduizend banen na goede kwartaalcijfers
   • 27-01-2023 IDC: Sterke groei verwacht op markt voor low-code en no-code development

   NieuwsarchiefTip de redactie

   Top Articles
   Latest Posts
   Article information

   Author: Corie Satterfield

   Last Updated: 04/11/2023

   Views: 5978

   Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

   Reviews: 89% of readers found this page helpful

   Author information

   Name: Corie Satterfield

   Birthday: 1992-08-19

   Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

   Phone: +26813599986666

   Job: Sales Manager

   Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

   Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.